P.Z.S. Group, s.r.o.

průmyslové zásobování a servis

Společnost P.Z.S. Group, s.r.o. byla založena v roce 2004. Její hlavní podnikatelskou činností je zajišťování dodávek průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží pro výrobní podniky v České republice a to převážně ve strojírenském, hutním, papírenském průmyslu a stavebnictví.

 

Mezi hlavní obchodované komodity a poskytované služby patří:

Dodávky materiálů pro povrchovou ochranu

Práškové nátěrové hmoty
společnost P.Z.S. Group, s.r.o. je od 1. 1. 2011 autorizovaným zástupcem společnosti Ibachemolak a Ibakimya pro prodej práškových nátěrových hmot v České republice

Nátěrové hmoty pro ochranu ocelových konstrukcí
společnost zajišťuje dodávky nátěrových hmot, popřípadě kompletních nátěrových systémů od renomovaných evropských producentů

Inspekční činnost při zhotovování protikorozní ochrany 
služby certifikovaného korozního inženýra


Energetické suroviny
zajišťování dodávek pevných paliv a dalších surovin sloužících jako technologické vstupy pro výrobu železa a oceli

Papírenský průmysl
dodávky vstupních surovin pro výrobu papírů a papírenských výrobků

Pohonné hmoty
dodávky a skladování pohonných hmot pro přepravní, logistické a stavební společnosti, provozování velkokapacitních skladů nafty


Plastové obaly
dodávky folií a souvisejících výrobků